Carregant ...

Dones i ciència, equació impossible?

  • #Editorial
  • #Professional

Les dones són una selecta minoria en l’àmbit científic per raons alienes a les seves capacitats intel·lectuals. L’autora fa un repàs de l’estat de la qüestió i assenyala la persistència d’estereotips i dinàmiques d’autoexclusió en les branques de coneixement amb més prestigi i influència social.

La Directa 403

Texto Marta Macho-Stadler
8/03/2016