Articles amb l'etiqueta "POSTGRAU ELISAVA"

LA CRISI DE LA MODA / LA CRISIS DE LA MODA

Excercici del postgrau de disseny i producció editoral d’Elisava. Consisteix en fer una capçalera amb tipografia il·lustrada i el titular “La crisis de la moda”. Totalment lliure, calia representar una o més lletres amb un dibuix.

————————–

Ejercicio del postgrado de diseño y producción editoral de Elisava. Consiste en hacer una cabecera con tipografía ilustrada y el titular “La crisis de la moda”. Totalmente libre, debíamos representar una o más letras con un dibujo.

PORTADA PARA '50 TIPOS POTENTES'

Projecte per al Postgrau de Disseny i Producció Editorial cursat de març a juliol a l’escola Elisava de Barcelona. Objectiu: dissenyar la portada per a una recopilació de 50 tipografies que els 50 alumnes del postgrau considerem potents.

————————-

Proyecto para el Postgrado de Diseño y Producción Editorial cursado de Marzo a Julio en la escuela Elisava de Barcelona. Objetivo: diseñar la portada para una recopilación de 50 tiografías que los 50 alumnos del postgrado consideramos potentes.

HVD POSTER

Exercici per al Postgrau de Disseny i Producció Editorial cursat de març a juliol a l’escola Elisava de Barcelona. Objectiu: dissenyar una pàgina aplicant una tipografia a una imatge de collita pròpia.

————————-

Ejercicio para el Postgrado de Diseño y Producción Editorial cursado de Marzo a Julio en la escuela Elisava de Barcelona. Objetivo: diseñar una página aplicando una tipografía a una imagen propia.

REVISTA + WEB 'ATLANTICA'

Projecte per al Postgrau de Disseny i Producció Editorial cursat de març a juliol a l’escola Elisava de Barcelona. Objectiu: dissenyar una maqueta de revista i algunes pàgines tipus de la seva web. Atlàntica és una publicació de temàtica variada i artística. Actualment l’edita ACTAR.

————————-

Proyecto para el Postgrado de Diseño y Producción Editorial cursado de Marzo a Julio en la escuela Elisava de Barcelona. Objetivo: disseñar una maqueta de revista y algunas páginas tipo de su web. Atlantica es una publicación de temática variada y artística. Actualmente la edita ACTAR.

Històric