Talent Up

Poc a poc anirem redissenyant tota la marca TalentUP. Començat pel disseny del logotip i papereria bàsica.

TalentUp és un equip de facilitadors i mentors especialistes en la gestió del talent, la motivació i l’empatia.

Tots tenim talents, que si són reconeguts i cultivats ens porten a treure el màxim potencial de nosaltres mateixos. El Programa TalentUp ajuda a descobrir el talent natural de les persones, a prendre’n consciència i a utilitzar-lo intencionadament fent allò que se’ns dóna millor.

Per contruir la imatge de la marca he partit de la idea sintetitzada del què conté el cap d’una persona. El cap ple de particions (els talents diferents) un ull que mira a l’interlocutor i l’altre ull oferint complicitat (la U de ‘UP’ funciona com un ull tancat).

Estic molt contenta amb el Pio i la Susanna que confien en mi per a posar-li una cara i una personalitat a les seves idees!