PSEUDÒNIMS|núm25|ruido

Pseudònims és una publicació digital, gens pretensiosa, però elaborada amb tot l’afecte i molt de rigor. És concisa, concreta, temporal i li agraden la carabassa, les castanyes (molt) i el color negre, però sap bé que junts poden resultar nefastos…  LINK

Pseudònims es una publicación digital, nada pretenciosa, pero elaborada con todo el cariño y mucho rigor. Es concisa, concreta, temporal y le gustan la calabaza, las castañas (mucho) y el color negro, pero sabe bien que juntos pueden resultar nefastos   LINK

la castanyera

Quan ve el temps de collir castanyes
la castanyera, la castanyera
Ven castanyes de la muntanya
a la plaça de la ciutat

La camisa li ve petita,
la faldilla li fa campana,
les sabates li fan cloc cloc
I en ballar sempre gira així.

zombies!

Peloton69 junto con Koomic (la tienda de cómics virtuales) lanzan un sencillo concurso de dibujo, “Zombis a gogo”, en el que todospueden participar.

Aquí publicidad gratis para los Peloton69! LINK
Y mi propuesta humilde ahora que abundan los superhéroes en las carteleras de cine:

:::DISPLAY:::

Ajudeu a continuar viu EL DISPLAY, un projecte que existeix des del 2006 i que està a punt de morir. És molt senzill, ràpid i poc dolorós: entreu a la pàgina http://www.verkami.com/projects/694-display-mostra-d-art-al-carrer i col·laboreu-hi, us endureu uns obsequis genials! Una altra forma d’ajudar-nos és fent-ne difusió! Moltes gràcies a tots i totes per continuar creient en el que cada cop més sembla una utopia: entre tots, si volem, podem!

—————-

Ayudad a continuar vivo EL DISPLAY, un proyecto que existe desde 2006 y que está a punto de morir. Es muy simple, rápido y poco doloroso. Colaborar y hacer difusión, hay unos obsequios geniales!
http://www.verkami.com/projects/694-display-mostra-d-art-al-carrer
Gracias a todos por continuar creyendo en lo que cada vez más parece una utopía: entre todos, si queremos, podemos!

Linkedinizada

Introduint-me amb força en el fantàstic món del networking. Gràcies a vells amics que m’insisteixen que funciona! esperem que sigui així …. buscant contactes interessants, noves oportunitats de negoci, companys mai se sap. Cal persistir, no?

Introduciéndome con fuerza en el fantástico mundo del networking. Gracias a viejos amigos que me insisten de que ¡funciona! esperemos que sea así…. buscando contactos interesantes, nuevas oportunidades de negocio, compañeros… nunca se sabe. Hay que persistir, ¿no?
my linkedin

VII Ta­llers Oberts a Tarragona

Del 2 al 5 de setembre a la Part Alta de Tarragona. http://tallersoberts.tallers03.org

Ta­llers Oberts és una ini­cia­ti­va del col·lec­tiu d’ar­tis­tes de la Part Alta de Ta­rra­go­na que, des de l’any 2005 i sota la ba­tu­ta de l’As­so­cia­ció Ta­llers 03, mos­tra en di­fe­rents jor­na­des con­se­cu­ti­ves allò més íntim del seu tre­ball crea­tiu: el ta­ller i el procés. Públic, ar­tis­tes i muses dan­sen du­rant uns dies a l’ en­torn de la fo­gue­ra de la crea­ció.  

—————————-
“Ta­llers Oberts” es una ini­cia­ti­va del co­lec­ti­vo de ar­tis­tas del ba­rrio de “La Part Alta” (Casco An­ti­guo) de Ta­rra­go­na, que desde el año 2005 y bajo la ba­tu­ta de la “As­so­cia­ció Ta­llers 03”, mues­tra du­ran­te va­rias jor­na­das con­se­cu­ti­vas, lo más íntimo de su tra­ba­jo crea­ti­vo: el Ta­ller y el Pro­ce­so. Público, ar­tis­tas y musas, dan­zan du­ran­te unos días en torno a la ho­gue­ra de la crea­ción.

NOVA WEB ANDULUPLANDU!

Em faig gran i he descobert que des del febrer de 2005 que publico aquest blog!!! Amb l’inestimable ajuda d’un més que bon amic he pogut fer una web més neta per mostrar mis dibujaleaos… i mantenir aquest espai del blog per més coses…reorientar-ho a posar-hi, a més de dibuixos i artistades varies, coses interessants de gent interessant, eines que trobi, etc… Salut a tots els visitants!
Aquí la web :: www.anduluplandu.com

——————————–

Me hago mayor y he descubierto que ¡desde febrero de 2005 que publico este blog! Con la inestimable ayuda de un más que buen amigo he podido hacer una web más limpia para mostrar mis dibujaleaos y mantener este espacio del blog para más cosas reorientar a poner, además de dibujos y artistades varias, cosas interesantes de gente interesante, herramientas que encuentre, etc Salud a todos los visitantes! Aquí la web :: www.anduluplandu.com

Històric