::expoexpo::Refherències anduluplandu al MUSEUM!

En marxa!! El proper dia 28 de novembre presento la meva exposició REFHERÈNCIES al Café MUSEUM de Tarragona. Fins el 3 de Gener de 2014.

Visca!!

L’exposició és un homenatge a tots aquells personatges de la cultura, l’art, el cinema, la música o la moda que han influït fins ara i d’alguna manera en la vida d’anduluplandu, i també una declaració al voltant de la idea de què tot allò que es crea parteix inevitablement, i sovint inconscientment, d’una suma de referents i herències, tal com explica la cita del guionista i cineasta independent Jim Jarmusch.

Nothing is original. Steal from anywhere that resonates with inspiration or fuels your imagination. Devour old films, new films, music, books, paintings, photographs, poems, dreams, random conversations, architecture, bridges, street signs, trees, clouds, bodies of water, light and shadows. Select only things to steal from that speak directly to your soul. If you do this, your work (and theft) will be authentic. Authenticity is invaluable; originality is nonexistent. And don’t bother concealing your thievery—celebrate it if you feel like it. In any case, always remember what Jean-Luc Godard said: “It’s not where you take things from—it’s where you take them to.

Jim Jarmusch [The Golden Rules of Filming]

[trad:] “Res és original. Agafa de qualsevol lloc que t’inspiri o ompli la teva imaginació. Devora pel·lícules velles, pel·lícules noves, música, llibres, pintures, fotografies, poemes, somnis, converses, arquitectura, ponts, senyals als carrers, arbres, núvols, llacs, llums i ombres. Selecciona només coses que parlin directament a la teva ànima. Si ho fas, això és el teu treball. L’autenticitat és invaluable. La originalitat no existeix… I recorda sempre el que va dir Jean-Luc Godard: “No importa d’on prenguis les coses-importa a on les portis.”