Anduluplandu col·labora amb Mènsula

Aquí teniu el resultat d’una tarda de cartolines de colors, molta calor i assistència modesta …. Però ben avinguda!
Jugar, cortaypega i dibuixar amb papers … I és que mola poder sentir-se petit@ a estones!
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Aquí tenéis el resultado de una tarde de cartulinas de colores, mucho calor y asistencia modesta …. ¡pero bien avenida!
Jugar, cortaypega y dibujar con papeles … ¡Y es que mola poder sentirse pequeñ@ a ratos!