¡descubrimiento bigotudo!

 Michael Hsiung viu en un món de tritons tatuats amb bigoti que són feliços amb el seu dia a dia.  Alehop!!, descobriment bigotut! Aquí entrevista.

 …………………………………………………….
Michael Hsiung vive en un mundo de tritones tatuados con bigote que son felices con su día a día.  ¡¡Alehop!!, ¡descubrimiento bigotudo! Aquí entrevista.