anduluplandu col·labora amb els Mènsula!

Aquest divendres 29 de juny (de 18 a 21 h) els autors de la quarta intervenció de Display oferiran un taller formatiu gratuït adreçat a joves. Aquesta activitat s’inclou dins la programació Estiu Jove que organitza el Servei Municipal de Joventut de Tarragona i tindrà lloc a l’Espai Jove La Palmera (pl. Imperial Tarraco).
Mènsula Studio conduirà aquest taller obert de 4 hores de durada (1h de teoria i 3h d’intervenció pràctica), en què s’intervindrà als dos plafons de La Palmera, amb la mateixa temàtica i tècnica que el projecte que es realitzarà als plafons de Display, emprant la crítica i l’humor per reflexionar sobre la situació social actual.
Mènsula Studio és un estudi artístic i creatiu polivalent. Els veurem a Display entre el 20 d’agost i el 5 d’octubre.

Amb la col·laboració d’anduluplandu.com

Aká la notícia: www.visual-lab.info
Per a més més informació i inscripcions consulteu el Web de Joventut.

Il·lustració: Txomin Medrano
Este viernes 29 de junio (de 18 a 21 h) los autores de la cuarta intervención de Display ofrecerán un taller formativo gratuito dirigido a jóvenes. Esta actividad se incluye dentro de la programación Estiu Jove que organiza el Servicio Municipal de Juventud de Tarragona y tendrá lugar en el Espai Jove La Palmera (pl. Imperial Tarraco). 
Ménsula Studio conducirá este taller abierto de 4 horas de duración (1h de teoría y 3h de intervención práctica), en la que intervendrá en los dos paneles de La Palmera, con la misma temática y técnica que el proyecto que se realizará en los paneles de Display, empleando la crítica y el humor para reflexionar sobre la situación social actual. 
Ménsula Studio es un estudio artístico y creativo polivalente. Los veremos en el Display entre el 20 de agosto y el 5 de octubre. Con la colaboración de anduluplandu.com