204 m’agrada a facebook!

El que és promés és deute. Ja anem pels 204 m’agrada a facebook !! Y el surtud@ es……….
TTRRRRRRCHIMPUM!   

Lo prometido es deuda. Ya vamos por los 204 megusta en facebook !! Y el suertud@ es……….
TTRRRRRRCHIMPUM!