HVD POSTER

Exercici per al Postgrau de Disseny i Producció Editorial cursat de març a juliol a l’escola Elisava de Barcelona. Objectiu: dissenyar una pàgina aplicant una tipografia a una imatge de collita pròpia.

————————-

Ejercicio para el Postgrado de Diseño y Producción Editorial cursado de Marzo a Julio en la escuela Elisava de Barcelona. Objetivo: diseñar una página aplicando una tipografía a una imagen propia.