AUTORRETRATO

Treball de classe. Fer un cartell que sigui d’alguna manera un autorretrat. Primer exercici del grau superior de Gràfica Publicitària impartit a l’Escola d’Art de Tarragona. Puntuació: 9’5.

—————–

Trabajo de clase. Hacer un cartel que sea de alguna manera un autorretrato. Primer ejercicio del grado superior de Gráfica Publicitária impartido en la Escola d’Art de Tarragona. Puntuación: 9’5.